Erkmen Beldesi Hürriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 6 Merkez / Afyonkarahisar
0272 246 36 00

Bütçe açığı inecek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Sistemin mali bünyesine baktığımızda SGK’daki bütçe açığının GSYH’ye oranı yıllar itibariyle sürekli iyiye doğru gitmektedir. 2008’de yüzde 2,6 seviyesindeyken, bu oranın yılın sonunda yüzde 0,66’ya inmesini bekliyoruz” dedi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SKGK) 5. Olağan Genel Kurulu tüm paydaşların ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımlarıyla yapıldı. Genel Kurulun açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Selçuk, SGK’nın katılımcı yönetim anlayışıyla işçi, işveren, esnaf, memur, emekli temsilcileri gibi tüm paydaşlar tarafından seçilerek yönetildiğini anımsattı.
Gereken neşter atıldı
Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK gibi prim ödeyenlerin statülerine göre yapılandırılan sosyal güvenlik sisteminin, bütünlükten uzak, karmaşık ve dağınık bir görüntü arz ettiğini vurgulayan Selçuk, kapsam, norm ve standartlar açısından hakkaniyetli nitelikte olmadığı gibi, verimli ve sürdürülebilir bir yapıya da sahip olmadığını dile getirerek, “Sosyal güvenlik sistemi, 2002 öncesinde böylesine dengesiz ve adeta içinden çıkılmaz bir hal içindeydi. Dönemin verilerine baktığımızda üç sosyal güvenlik kurumuna ait toplam bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 2,22 olduğu görülüyor. Topladıkları prim gelirlerinin emekli maaşları ve sağlık harcamalarını karşılama oranı ise yüzde 61 düzeyinde kalmaktaydı. Yaşanan tablo, belli ki sosyal güvenlik sisteminin can çekişmekte olduğunu haber veriyordu. AK Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte gerçek anlamda bir ümit ışığı doğdu. Yeni süreçte, birçok problemle ilgili olduğu gibi sosyal güvenlik sitemine de gereken neşter atıldı. 2003 yılında başlatılan yapısal dönüşüm çalışmaları, bilindiği üzere 2006 yılında çıkarılan 5502 Sayılı Kanunla meyvesini verdi” dedi.
Tek çatı altında toplanıyor
Selçuk, “Sosyal güvenlik sistemimizin anayasası niteliğindeki bu Kanunla birlikte münferit haldeki sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında birleştirilmiş oldu. Kurulan Sosyal Güvenlik Kurumuyla artık sosyal güvenlik sistemimiz daha bütüncül ve organik bir yapıya kavuşturuldu. Bununla birlikte başka iyileştirmeler de yanı sıra geldi. Oluşturulan yeni sosyal güvenlik sisteminde, ILO’nun belirlediği 9 temel riskin 8’i sigorta kapsamına alındı. Böylece tüm vatandaşları çatısı altına alacak genişlikte bir sosyal güvenlik çerçevesi oluşturuldu. İyileştirme ve geliştirme yolunda yapacaklarımız elbette her zaman olacaktır” şeklinde konuştu.Toplam 127 hizmetin e-devlet üzerinden verildiğini kaydeden Bakan Selçuk, bu hizmetlerin önümüzdeki süreçte daha da arttırılacağını söyledi. Sistemin mali bünyesine bakıldığında SGK’daki bütçe açığının GSYH’ye oranının yıllar itibariyle sürekli iyiye doğru gittiğini vurgulayan Selçuk, “2008’de yüzde 2,6 seviyesindeyken, bu oranın yılın sonunda yüzde 0,66’ya inmesini bekliyoruz” dedi.Bizi Arayın