Erkmen Beldesi Hürriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 6 Merkez / Afyonkarahisar
0272 246 36 00

Teşviklerden yararlanın

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Samet Fidan ODAK’ın teşviklerde ilgili sorularını cevaplandırdı. Fidan, “Sosyal Güvenlik Kurumu olarak özellikle ülkemizde istihdamı artırmak için işverenlere ve işini kurmak isteyen gençlere yönelik 18 teşvik türü bulunuyor” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Samet Fidan işsizliği azaltmak işverene destek olmak ve kendi işini kurmak isteyen kadın ve gençlere yönelik kurumun çıkartmış olduğu 18 çeşit teşvikin bulunduğunu söyledi.

GENÇLERE DESTEK

Hükümetin kendi işini kurmak isteyen 18-29 yaş arası gençlerden 12 ay boyunca Bağ-kur primi almadığını belirten SGK il Müdürü Samet Fidan, “5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyeri işverenlerine, kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, Kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, Bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasını teminen çeşitli Kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilme imkânı sağlanmıştır”

SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ

SGK İl Müdürü Fidan, “Halihazırda uygulaması devam eden 5510 sayılı Kanunda yedi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda beş, 4857 sayılı İş Kanununda bir, 5746 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanununda bir,5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununda bir, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda bir, sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda bir, 6331 sayı Kanunda bir olmak üzere toplamda 18 adet teşvik ve destek uygulaması bulunmaktadır” dedi.

AHMET SARLIK/AHMET SARLIK

Bizi Arayın